Virtual Crime Cymru Digidol 2021

Bydd gŵyl Virtual CRIME CYMRU Digidol yn digwydd rhwng 26 o Ebrill i 3 o Fai 2021.

Cynhelir un deg chwech o ddigwyddiadau, i gyd ar-lein, a fydd yn cynnwys amrywiaeth eang o awduron a sêr teledu o fydoedd llenyddol ffuglen drosedd a throsedd go-iawn. Bydd yr holl ddigwyddiadau am ddim. Dilynwch y dolenni i gofrestru. I glywed y diweddaraf, cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr.

Mae gwesteion sydd eisoes wedi’u cadarnhau’n cynnwys enillydd wobr Diamond Dagger y CWA Martin Edwards, Peter James, Clare Mackintosh a Mari Hannah. Bydd Andrea Byrne o Newyddion ITV yn cyfweld â ditectif wedi ymddeol Steve Wilkins a chyd-newyddiadurwr Jonathan Hill i gael mewnolwg i Lofruddiaethau Penfro. Bydd Matthew Hall (enillydd BAFTA Cymru) ac Aneirin Hughes (Tom) o ‘Un Bore Mercher’ yn datgelu beth sy’n digwydd tu ôl i’r llenni a dyfodol y gyfres. Bydd Fflur Dafydd a Roger Williams yn ymuno â Dinah Jones i drafod ffuglen drosedd Gymraeg.

Bydd pob panel yn cynnwys o leiaf un aelod o Crime Cymru. Wedi’r cyfan, prif nod yr ŵyl hon yw dathlu a’ch cyflwyno chi i dalent Cymru.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi.

#CrimeCymru21