Cipolwg

Welcome to Gŵyl Crime Cymru Festival 2024! 

DYDD MERCHER 17 EBRILL 2023

Digwyddiad       Amser

Teitl

Pwy

01                         18.30 – 19.30

All in the Mind

Louise Mumford (chair), Penny Batchelor, Bev Jones, Liz Webb

02                         20.00 – 21.00

In Conversation

Elly Griffiths, Jacky Collins

DYDD IAU 18 EBRILL 2023

Digwyddiad       Amser

Teitl

03                         18.30 – 19.30

Yr Hinsawdd Droseddol : sut mae’r nofel dditectif yng Nghymru

The Crime Climate: How fares the detective novel in Wales?

Llwyd Owen, Alun Ffred, Meleri Wyn James, Myfanwy Alexander (chair)

04                         20.00 – 21.00

Mystery in History

Andrew Taylor, Chris Lloyd, Alis Hawkins (Chair), Leslie Scase

DYDD GWENER 19 EBRILL 2023

Digwyddiad       Amser

Teitl

05                         18.30 – 19.30

Watery Graves

Philip Gwynne Jones (chair), Andy Griffee, Marsali Taylor

06                         20.00 – 21.00

Emerald Crime

Sam Blake, Brian McGilloway, John Banville

DYDD SADWRN 20 EBRILL 2023

Digwyddiad       Amser

Teitl

Pre-Recorded Event

The Thin Blue Line

Simon McCleave (Chair), Mark Ellis, Cheryl Rees-Price

DYDD SUL 21 EBRILL 2023

Digwyddiad       Amser

Teitl

Pre-Recorded Event (TBC)

True Crime

Alex Hawley (chair), Matt Johnson and Sarah Bax Horton

DYDD LLUN 22 EBRILL 2023

Digwyddiad       Amser

Teitl

07                         18.30 – 19.30

Crime Kids

Sarah Todd Taylor (chair), Fleur Hitchcock and Sufiya Ahmed

08                         20.00 – 21.00

Mesdames of Mysterious Murders

Cathy Ace, Sarah Ward, Mary Grand

DYDD MAWRTH 23 EBRILL 2023

Digwyddiad       Amser

Teitl

09                         18.30 – 19.30

Beyond the Beat

Graham Bartlett, Jacqui Harrett, James Oswald

10                         20.00 – 21.00

Across the Boarders / Croesi Ffiniau

Fflur Dafydd (Chair), Stephen Puleston, Alison Layland, Rhys Dylan

DYDD MERCHER 24 EBRILL 2023

Digwyddiad       Amser

Teitl

11                         18.30 – 19.30

Pen and Pod

Vaseem Khan, Abir Mukherjee, Paul Burke (chair)

12                         20.00 – 21.00

The Other Side of Crime is Magic

GJ Williams, James Lovegrove, Abi Barden (Chair)

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ar sut y gallwch chi fwynhau i’r eithaf eich amser yn yr ŵyl.

Rhan o ethos Crime Cymru yw cefnogi a chodi ymwybyddiaeth o awduron trosedd Cymru a’u gwaith. I’r perwyl hwn, byddwn yn cynnal sesiynau Awduron Agos Atoch cyn ein paneli, er mwyn cynnig cyfle i aelodau Crime Cymru gyflwyno eu hunain a darllen darn o’u gwaith. Gobeithio y bydd hyn yn eich helpu i ddarganfod eich hoff awdur nesaf!

Harbwr Aberystwyth Harbour liw nos