Cipolwg

Datganiad Pwysig – Diweddariad Cofid

O ystyried y cyfyngiadau a osodir arnom ni ac aelodau ein cynulleidfaoedd, bu raid inni symud yr ŵyl arlein yn 2022; am fanylion lawn gweler tudalen Yr Ŵyl. Ond byddwn yn dal i gynnig rhaglen ragorol ar ein platfform digidol. A dyma’r newyddion gorau – y rhaglen!

NOS FERCHER 27 EBRILL 2022

Digwyddiad 1

18:30 – 19:45

The Second Story – We All Have Issues
Trevor Wood, Louise Mumford, Awais Khan, Cadeirydd – Jacky Collins

Digwyddiad 2

20:00 – 21:30

Who Killed Daniel Morgan?
Peter Jukes, Alistair Morgan, Chair – Matt Johnson

NOS IAU 28 EBRILL 2022

Digwyddiad 3

18:30 – 19:45

Women in Crime Fiction – Pursuers and Perpetrators
Mari Hannah, Beverley Jones, Elly Griffiths, Cadeirydd – Jacky Collins

Digwyddiad 4

20:00 – 21:30

How Much Fact, How Much Fiction: Using Historical Events in Crime Fiction
Vaseem Kahn, Chris Lloyd, Cadeirydd – Alis Hawkins

NOS WENER 29 EBRILL 2022

Digwyddiad 5

18:30 – 19:45

Gwaed ar y Dudalen
Alun Davies, Gwen Parrot, Cadeirydd – Jon Gower

Cynhelir y sesiwn hwn yn y Gymraeg

Digwyddiad 6

20:00 – 21:30

It’s All In Your Head: Writing Psychological Crime Fiction
Clare Mackintosh, Cadeirydd – Katherine Stansfield

NOS LUN 2 MAI 2022

Digwyddiad 7

18:30 – 19:45

Ex-Forces – Hard Men or Soft Centres?
MW Craven, Matt Johnson, Cadeirydd – Barry Forshaw

Digwyddiad 8

20:00 – 21:30

Island Crime
Ann Cleeves, Lilja Sigurdardottir, Cadeirydd – Jacky Collins

NOS FAWRTH 3 MAI 2022

Digwyddiad 9

18:30 – 19:45

35 Diwrnod a Bang – y ddrama drosedd rhyngwladol
Fflur Dayfydd, Roger Williams, Cadeirydd – Jon Gower

Cynhelir y sesiwn hwn yn y Gymraeg

Digwyddiad 10

20:00 – 21:30

Where, When or Who? Which is the most important question in crime fiction?
Mark Billingham, Mark Ellis, Philip Gwynne Jones, Cadeirydd – Barry Forshaw

NOS FERCHER 4 MAI 2022

Digwyddiad 11

18:30 – 19:45

The Truth, The Whole Truth and The Historical Truth
Abir Mukherjee, Alis Hawkins, Cadeirydd – Jacky Collins

Digwyddiad 12

20:00 – 21:30

Strong Women, Strong Setting
Cathy Ace, GB Williams, Cadeirydd – Alis Hawkins

Rhan o ethos Crime Cymru yw cefnogi a chodi ymwybyddiaeth o awduron trosedd Cymru a’u gwaith. I’r perwyl hwn, byddwn yn cynnal sesiynau Crime Close Up cyn ein paneli, er mwyn cynnig cyfle i aelodau Crime Cymru gyflwyno eu hunain a darllen darn o’u gwaith. I weld pwy sy’n gwneud beth, gweler y dudalen Siaradwyr (maen nhw i’w gweld ar waelod y dudalen). Gobeithio y byddwch yn tiwnio i mewn, i ddarganfod eich hoff awdur nesaf.

Harbwr Aberystwyth Harbour liw nos