Cipolwg

Welcome to Gŵyl Crime Cymru Festival 2024! 

Keep this page bookmarked as our programme will be announced in the near future!

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ar sut y gallwch chi fwynhau i’r eithaf eich amser yn yr ŵyl.

Rhan o ethos Crime Cymru yw cefnogi a chodi ymwybyddiaeth o awduron trosedd Cymru a’u gwaith. I’r perwyl hwn, byddwn yn cynnal sesiynau Awduron Agos Atoch cyn ein paneli, er mwyn cynnig cyfle i aelodau Crime Cymru gyflwyno eu hunain a darllen darn o’u gwaith. Gobeithio y bydd hyn yn eich helpu i ddarganfod eich hoff awdur nesaf!

Harbwr Aberystwyth Harbour liw nos