Cymryd Rhan

Bydd cyfleoedd lawer ac amryw i gymryd rhan mewn Gŵyl Crime Cymru Festival. Byddwn yn chwilio am wirfoddolwyr i helpu gyda’r stiwardio, cyswllt awduron, mannau gwerthu llyfrau a rolau eraill – rhai rydyn ni heb feddwl amdanyn nhw eto! Cysylltwch â chynhyrchydd yr ŵyl, Lyndy Cooke os hoffech chi gael eich cynnwys ar y rhestr o bobl i gysylltu â nhw yn nes at yr amser.