Wales’ first international crime literature festival

#CrimeCymru

Mae Gŵyl Crime Cymru Festival yn Sefydliad Corfforedig Elusennol

Rhif Cof. 1196078.

Mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru

CROESO I Aberystwyth, CARTREF GŴYL CRIME CYMRU FESTIVAL.

Gŵyl CRIME CYMRU Festival is Wales’ first international crime literature festival. Crime writing takes many forms – from crime fiction and non-fiction through to television and film.

Our intention is to provide visitors to the festival with an opportunity to meet and interact with top talent from around the world. Come and see the big names, discover new writers – and support Welsh talent.

Dyddiadau Newydd: 27-29 Ebrill a’r 2-4 Mai 2022 Ar-lein

 

Gŵyl CRIME CYMRU Festival is Wales’ first international crime literature festival. Crime writing takes many forms – from crime fiction and non-fiction through to television and film.

Our intention is to provide visitors to the festival with an opportunity to meet and interact with top talent from around the world. Come and see the big names, discover new writers – and support Welsh talent.

Dyddiadau Newydd: 27-29 Ebrill a’r 2-4 Mai 2022 Ar-lein

 

PAM ABERYSTWYTH?

Yr eiliad y byddwch yn camu oddi ar y trên neu’n parcio’ch car, byddwch yn deall yn llwyr. Mae Aber, fel y mae’r brodorion yn ei alw, yn dref glan-mor sy’n ddeniadol a heb ei difetha, ac sy’n estyn croeso cynnes iawn i ymwelwyr.

Mae’r dref yn wynebu Môr Iwerddon o ganol glannau creigiog Ceredigion. Mae’r promenâd yn estyn dros filltir oddi wrth bier hynaf Cymru hyd at Reilffordd y Graig, ffwniciwlar hiraf Prydain. Mae Aberystwyth hefyd yn baradwys i fwydgarwyr, gyda gwledd o ddewis i bob blas ac o fewn cyrraedd pawb.

Mae’n lle delfrydol i ŵyl. Mae’n lle delfrydol i ymlacio a mwynhau.

More about Crime Cymru

YR ŴYL

Dechreuodd Gŵyl CRIME CYMRU Festival gyda digwyddiad rhithwir yn Ebrill 2021, gyda 3300 o bobl yn cofrestru i wylio’r sesiynau arlein. Cafodd y rhain eu recordio ar YouTube, ac erbyn canol mis Mai roedden nhw wedi’u gwylio yn fwy na 4500 gwaith. Gallwch weld nifer ohonynt o hyd trwy glicio ar dab yr Ŵyl 2021. Roedd y bwriad gwreiddiol i gynnal ein gŵyl byd-real gyntaf yn 2022, ond mae COVID wedi ein gorfodi i ail-feddwl, felly rydym yn trefnu unwaith eto gŵyl arlein fywiog a chynhwysol, gan ohirio’r digwyddiad yn y cnawd i 2023. O hynny ymlaen bydd y gwyliau – go-iawn a rhithwir – yn digwydd bob yn ail flwyddyn.

Mae’n hawdd archebu tocynnau ac mae’r gwesteion yn gyffrous.

Dewch i ymuno â ni.

Diolch yn fawr!

CEFNOGAETH I’R ŴYL

“Gwyl Crime Cymru places Aberystwyth firmly on the literary map, and promises to be an important date in Wales’ cultural calendar”

Cllr. Charlie Kingsbury

Mayor, Aberystwyth Town Council

Congratulations to Crime Cymru on the launch of Wales’ first international crime literature festival

Michael Sheen

Literature Wales is delighted to be partnering Crime Cymru on this festival. Welsh crime fiction already has a global audience and huge appeal, and centring Gŵyl Crime Cymru Festival in Aberystwyth offers the perfect opportunity for this popularity to continue to grow.

Dr Bronwen Price

Literature Wales