GŴYL FFUGLEN DROSEDD RYNGWLADOL

GYNTAF YNG NGHYMRU

#CrimeCymru

Mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru

CROESO I Aberystwyth, CARTREF GŴYL CRIME CYMRU FESTIVAL.

Gŵyl ryngwladol llenyddiaeth drosedd gyntaf yng Nghymru yw Gŵyl CRIME CYMRU Festival. Mae gan ysgrifennu trosedd rychwant eang o ffurfiau – o ffuglen drosedd hyd at raglenni teledu a ffilmiau.

Ein nod yw rhoi i fynychwyr yr ŵyl y cyfle i gwrdd â phobl dalentog yn y maes o bob cwr o’r byd, ac i gymdeithasu gyda nhw. Dewch i weld y sêr, i ddarganfod awduron newydd – ac i gefnogi talent o Gymru.

PAM ABERYSTWYTH?

Yr eiliad y byddwch yn camu oddi ar y trên neu’n parcio’ch car, byddwch yn deall yn llwyr. Mae Aber, fel y mae’r brodorion yn ei alw, yn dref glan-mor sy’n ddeniadol a heb ei difetha, ac sy’n estyn croeso cynnes iawn i ymwelwyr.

Mae’r dref yn wynebu Môr Iwerddon o ganol glannau creigiog Ceredigion. Mae’r promenâd yn estyn dros filltir oddi wrth bier hynaf Cymru hyd at Reilffordd y Graig, ffwniciwlar hiraf Prydain. Mae Aberystwyth hefyd yn baradwys i fwydgarwyr, gyda gwledd o ddewis i bob blas ac o fewn cyrraedd pawb.

Mae’n lle delfrydol i ŵyl. Mae’n lle delfrydol i ymlacio a mwynhau.

RHAGOR AM CRIME CYMRU

YR ŴYL

Bydd Gŵyl CRIME CYMRU Festival yn cychwyn gyda digwyddiad digidol ym mis Ebrill 2021, i’w ddilyn gan yr ŵyl wyneb yn wyneb ym mis Ebrill 2022. O hynny ymlaen bydd y gwyliau – go-iawn a rhithwir – yn digwydd bob yn ail flwyddyn.

Mae’n hawdd archebu tocynnau, mae’r gwesteion yn gyffrous ac mae’r daith i Aberystwyth yn rhwydd a hyfryd.

Dewch i ymuno â ni.

Bydd croeso cynnes yn eich aros!

CEFNOGAETH I’R ŴYL

“Gwyl Crime Cymru places Aberystwyth firmly on the literary map, and promises to be an important date in Wales’ cultural calendar”

Cllr. Charlie Kingsbury

Mayor, Aberystwyth Town Council

Congratulations to Crime Cymru on the launch today of Wales’ first international crime literature festival

Michael Sheen

Literature Wales is delighted to be partnering Crime Cymru on this festival. Welsh crime fiction already has a global audience and huge appeal, and centring Gŵyl Crime Cymru Festival in Aberystwyth offers the perfect opportunity for this popularity to continue to grow.

Dr Bronwen Price

Literature Wales