Sut mae cyrraedd Aberystwyth

Mae’r daith ei hun yn rhan o hwyl dod i Ŵyl Lenyddiaeth Drosedd gyntaf yng Nghymru. P’un ai ffyrdd, rheilffyrdd neu awyr, bydd gennych gyfle gwych i fwynhau harddwch tirlun mynyddig Cymru wrth ichi deithio heibio i’r Mynydd Du a thrwy Fannau Brycheiniog cyn disgyn tuag arfordir gorllewinol Cymru.

Os byddwch yn gyrru, rhaid cynllunio ymlaen llaw – mae’r ffyrdd i Aber yn adnabyddus o droellog. Mae’r ffyrdd yn dda, a cheir nifer o ffyrdd deuol, ond mae hwn yn gornel o’r byd lle mae pobl yn dod i ddianc rhag bwrlwm y ddinas, ac i osgoi’r traffig sy’n cyd-fynd â phoblogaeth niferus. Cymerwch eich amser, dewch â phecyn bwyd neu galwch heibio i gaffi ar y ffordd. Os bydd y tywydd yn braf, mae llawer o gyfleoedd i flasu hufen iâ Cymreig ac os mai glaw sy’n mynd â hi, cewch brofi llawer o enghreifftiau eraill o ddanteithion Cymru.

Mae gwasanaeth bysiau cynhwysfawr TrawsCymru yn cyrraedd Aberystwyth o ddinasoedd a threfi ledled Cymru, gan gynnwys gwasanaeth cyflym 1C rhwng Caerdydd ac Aberystwyth.

Mae cysylltiadau trenau yn wych ac yn eithaf aml. Cewch fanylion yma (http://www.aberystwyth.org.uk/transport/railway.shtml )

Pan fyddwch yn cyrraedd gorsaf Aber byddwch, wrth gwrs, yn dod o hyd yn hawdd i dacsi i fynd â chi i’ch llety. Ond peidiwch â phoeni, dyw hi ddim yn fawr o daith, ac efallai y byddwch yn mwynhau cerdded yn awyr ffres y môr, gan ymdrochi yn y pleser o gyrraedd tref glan môr hyfryd.

Nid oes gan Aber faes awyr ond gall y daith o fewn y DU – o Gaerdydd, Birmingham, Manceinion, Lerpwl, neu hyd yn oed Llundain, fod yn brofiad hyfryd ynddi’i hun.

Y FFYRDD I ABER

TRENAU I ABER

MEYSYDD AWYR AGOSAF