Sut mae bod yn Noddwr

A oes gennych chi ddiddordeb mewn bod yn rhan o ŵyl lenyddiaeth drosedd ryngwladol gyntaf yng Nghymru?

Hoffwn ichi ymuno â ni.

Mae Cymru’n arw. Mae Cymru’n hardd. Mae Cymru’n wlad fynyddog gyda’r môr yn ei hamgylchynu ar dri ochr. Gwlad panoramâu gwrthgyferbyniol, mae Cymru hefyd – yn ôl y chwedlau – yn gartref i ddreigiau a drygioni. Wnaeth Cymru ysbrydoli’r Gwyll, Craith ac Un Bore Mercher. Mae Cymru wedi ysbrydoli awduron o bob cwr o’r byd. Wnaeth Cymru rhoi inni Dylan Thomas, Ken Follett. Mae Cymru’n gartref i rai o awduron trosedd gorau’r DU, gan gynnwys Belinda Bauer, Matthew Hall, Alis Hawkins a Matt Johnson. Nid oes gan Gymru ei gŵyl ffuglen drosedd ryngwladol ei hun.

Ffuglen Drosedd a Throsedd Go-Iawn yw’r genres llenyddol mwyaf poblogaidd. Mae gan Loegr wyth gŵyl fawr, a chan yr Alban dair. Hefyd, mae nifer bellach yn Iwerddon. Maen nhw i gyd yn denu cynulleidfaoedd mawr a brwdfrydig. Mae Bloody Scotland, a leolir yn Stirling, yn denu cynulleidfa o ddegau o filoedd.

A Chymru, cartref Y Gwyll, Craith ac Un Bore Mercher? Dim un ŵyl ffuglen drosedd.  Rydym am newid hynny.

Ein cymhelliad

Mae darllenwyr yn teithio yn eu miloedd i Loegr, Yr Alban a hyd yn oed ar draws Fôr Iwerddon i gwrdd â sêr y byd ffuglen drosedd.

 

Mae pobl bron â marw eisiau gweld gŵyl ffuglen drosedd yng Nghymru

Mae ein grŵp trosedd cyfundrefnol ein hunan, aelodau cydweithfa awduron trosedd Crime Cymru, ar y trywydd.

 

Lleoliad y trosedd.

Cynhelir Gŵyl CRIME CYMRU Festival (GCCF) yn Aberystwyth rhwng 29 Ebrill a 2 Mai 2022.

 

 

Y dystiolaeth.

Bydd GCCF yn cynnig gŵyl ffuglen drosedd ryngwladol heb ei hail. Bydd sêr adnabyddus iawn o ddramâu teledu a radio yn cymysgu gyda goreuon yr awduron ffuglen drosedd. Bydd gan ddarllenwyr a ffans y cyfle i gwrdd ag awduron newydd a sefydlog o Gymru, gweddill y DU a thramor. Does dim amheuaeth y bydd pobl ddrwgdybiedig o bob man yn cael eu dal yn Aberystwyth yn ystod y 4 diwrnod cyffrous.

 

O ble rydych yn cael eich gwybodaeth?

Mae dros y we i gyd! I gael y prawf, teipiwch ‘Gŵyl CRIME CYMRU Festival’ i mewn i Twitter, Insta, Facebook.  Mae’r awduron gwadd yn edrych ymlaen ac mae darllenwyr eisoes wedi tiwnio i mewn i’r clebran ar-lein. Mae gohebwyr radio, teledu a phapurau newydd yn trefnu cyfweliadau. Mae darllenwyr o Ganada a’r Unol Daleithiau eisoes wrthi’n chwilio am lety. Mae dirgelwch a drygioni yn dod i Aberystwyth!

 

A ydych chi am fod yn rhan o’r miri?

Byddai’n bechod peidio.

Pam cysylltu eich sefydliad gyda GCCF?

  • Cysylltu eich brand gyda gŵyl llenyddiaeth drosedd ryngwladol gyntaf erioed yng Nghymru
  • Cysylltiad gyda lleoliad a chreadigrwydd yr Ŵyl
  • Cysylltiad ag awduron blaenllaw, y rhai sy’n creu barnau, meddylwyr a sêr
  • Cyrraedd cynulleidfa ddeallus a chefnog mewn awyrgylch heb werthu ymwthgar
  • Cael eich cynnwys mewn gohebiaeth mewn print ac ar-lein
  • Presenoldeb yn y rhaglen ac ar ein gwefan
  • Tocynnau cyfarch i groesawu staff a chleientiaid a’r cyfle i gwrdd ag awduron blaenllaw
  • Cyrraedd eich marchnad gyda phamffledi a deunydd hysbysebu
  • Ffordd unigryw i ddifyrru eich cleientiaid
  • Help wrth gyrraedd eich targedi cyfrifoldeb cymdeithasol corfforaethol trwy gefnogi ein cymuned a’n gwaith maes addysgol

Mae GCCF angen noddwyr. Gyda phecynnau agored i drafodaeth sy’n estyn o £250 i £5000, rydym yn gobeithio yr hoffech chi ddod i gytundeb gyda ni.

I fod yn rhan o’r prosiect cyffrous hwn, e-bostiwch Lyndy Cooke, ein ‘dadansoddwraig trosedd’, ar “Admin@Gwylcrimecymrufestival.co.uk. Mae ein tîm yn aros amdanoch chi.